Házirend

Házirendünk célja, hogy vendégeinknek nyugodt, kellemes pihenést biztosítsunk, valamint elkerüljük a kellemetlenségeket.

  • A szálláshelyet délután 15 órától lehet elfoglalni, elhagyni pedig 10 óráig szükséges. Ettől eltérő igényt előzetesen egyeztetni kérjük.
  • Megérkezéskor kérjük a bejelentkezési lapot mindenkire (gyerekekre is) kitölteni.
  • A vendégházban csak az oda bejelentett Vendégek tartózkodhatnak. Kérjük Vendégeinket, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.
  • Dohányozni csak az udvaron, az erre kijelölt helyen lehet.
  • A csendrendeletre való tekintettel megkérjük Vendégeinket, hogy 22.00-8.00 óráig az udvaron és a házban ne hangoskodjanak, mások pihenését tartsák tiszteletben.
  • Kisállatot nem tudunk fogadni.
  • Vendégeink a házat tisztán kapják és ottlétük alatt maguk gondoskodnak a tisztaságról.
  • A hulladékot szelektíven kérjük gyűjteni, (fém, műanyag és papír csomagolóanyagokat a megjelölt szelektív gyűjtőedényekbe, üvegeket összegyűjtve a külön tárolókba) a házban erre a célra kihelyezett gyűjtőedényekbe. Ha a házban elhelyezett szemetesek esetleg megtelnének, kérjük ürítsék ki azokat a kinti kukákba
  • Kérjük Vendégeinket, hogy őrizzék meg a ház és az udvar tisztaságát, illetve gondoskodjanak a berendezések és a háztartási gépek rendeltetésszerű használatáról.
  • Az udvar, a vendégház, a berendezések és a háztartási gépek nem rendeltetésszerű használatából, illetve a Házirend megszegéséből származó károkért Vendégeink anyagi felelősséggel tartoznak. A keletkezett károk rendezése a helyszínen történik. A vendégházban is előfordulhat, hogy valami a Vendégek hibáján kívül meghibásodik vagy tönkremegy. Ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak, az esetleges komolyabb károk elkerülése érdekében szíveskedjenek azt felénk mielőbb jelezni.